Toppbild

Bäst juridik

Din bästa juridiska hjälp finns hos oss

Det kan vara svårt att själv veta vad just du har rätt till. Lagstiftningen som styr insatser för personlig assistans blir allt krångligare att förstå.

Om du känner att du inte har tid eller kraft att sätta dig in i vad som gäller, eller om du fått ett beslut som du är missnöjd med så kan du alltid få juridisk hjälp av oss. Hos oss arbetar en av branschens mest kompetenta jurister som har lång erfarenhet inom personlig assistans. Vi ger dig en juridisk hjälp som kan skapa förutsättning för dig att leva ett bra liv med rätt personlig assistans. Vi arbetar för att du får ett rättvist beslut.

Vi hjälper dig att få rätt assistans.