Toppbild

Alltid experter

Rätt assistans är en rättighet

Som medlemmar i Bransch Personlig Assistans, Vårdföretagarna, har vi möjligheten att påverka styrande myndigheter och att tidigt få information om viktiga nyheter och förändringar. Vi håller oss ständigt uppdaterade kring lagstiftningen och den juridiska praxis som styr insatsen personlig assistans.

Kommunen eller försäkringskassan är de två huvudmän som reglerar och beslutar om insatsen personlig assistans. Vilken av huvudmännen avgörs av hur ditt behov ser ut. Ersättningen som utbetalas ska användas för att täcka de kostnader som uppstår i samband med din personliga assistans. Dessa kostnadsslag är; löne- och lönebikostnader, utbildningskostnader, arbetsmiljöinsatser, personalomkostnader, administrationskostnader och assistansomkostnader.

Det är en självklarhet att assistansersättningen används rätt utifrån kundens behov samt gällande lagar och förordningar. Assistansexperten har nolltolerans mot oärlighet. För oss är det också självklart att följa FN:s konvention om barnens rättigheter, Barnkonventionen. Vi gör alltid vårt yttersta för att prioritera att barnens bästa beaktas och för att följa konventionen i sin helhet.

Vi har tillstånd från IVO, Inspektion för vård och omsorg.

Visa tillståndet (pdf)

 

Vi hjälper dig att få rätt assistans.